Open Sailing Friday Nights

 

Friday night sailing, with the emphasis on enjoyment, is to enable members to improve and hone their sailing skills and increase their water confidence.

 

Starting in late April at 1830Hrs and finishing at 2000Hrs with a safety boat in attendance. Members can practise their sailing in a safe and non-competitive environment. Normally the safety boat will have a qualified instructor or coach on board to give advice if requested.

 

Some members just go for a sail because of the pleasant conditions and for some it is a good start to the weekend or a wind down for the end of the working week.

 

Club boats are available to members for hire. Hire rates are in the handbook.

 

Members are encouraged to bring along friends as guests to introduce them to the club and to sailing.

 

Hwylio Agored Nos Gwener

 

Hwylio nos Gwener, gyda'r pwyslais ar fwynhad , yw galluogi aelodau i wella a hogi eu sgiliau hwylio a chynyddu eu hyder yn y dŵr.

 

Dechrau Ebrill am 1830 ac yn gorffen am 2000 awr gyda cwch diogelwch yn bresennol. Gall aelodau ymarfer eu hwylio mewn amgylchedd diogel a di- gystadleuol. Fel rheol, bydd y cwch diogelwch yn hyfforddwr cymwys neu hyfforddwr ar fwrdd i roi cyngor os gofynnir am hynny.

 

Mae rhai aelodau yn unig yn mynd i hwylio oherwydd yr amodau dymunol ac i rai mae'n ddechrau da i'r penwythnos neu wynt i lawr ar gyfer diwedd yr wythnos waith.

 

Mae Cychod Clwb ar gael i aelodau i'w llogi. Llogi cyfraddau hyn yn y llawlyfr.

 

Anogir aelodau i ddod â ffrindiau fel gwesteion i'w cyflwyno i'r clwb ac i hwylio.

 

  • Facebook Classic

© 2020 by Port Dinorwic SC.