Instructions for Hiring Club Boats

 

The club owns a number of sailing dinghies, both single handed and double handed. They are used for training and racing and are available for hire (when available) on sailing days only.

Please see the Duty Officer or the training administrator for permission & payment.

It is also possible to hire club boats for extended periods for National championships etc. 

Cyfarwyddiadau ar gyfer Llogi Cychod Clwb

 

Mae'r clwb yn berchen ar nifer o ddingis hwylio, yn ei phen ei hun a dwbl llaw. Maent yn cael eu defnyddio ar gyfer hyfforddi a rasio ac maent ar gael i'w llogi (pan fyddant ar gael) ar ddyddiau hwylio yn unig.

Gweler y Swyddog ar Ddyletswydd neu'r gweinyddwr hyfforddiant am ganiatâd a thalu.

Mae hefyd yn bosibl llogi cychod clwb am gyfnodau estynedig ar gyfer pencampwriaethau Genedlaethol ac ati.

Please use the link for booking club boats:

 

BOAT HIRE LINK

Please note that hire of boats is for Club Members only and you will need to specify the date of the Open Sailing session for which you are intending to use the boat on the booking form.

Instructions for Boat Hire-page-001.jpg